De geschiedenis van Vliegveld Teuge begint in de vroege jaren van de luchtvaart in Nederland. In de jaren 20 van de 20e eeuw begon de luchtvaart langzaam aan populariteit te winnen. Op 2 maart 1931 werd de Nationale Luchtvaartschool (NLS) opgericht, een particuliere vliegschool die als doel had piloten op te leiden voor de burgerluchtvaart. De NLS werd gevestigd op diverse locaties in Nederland, waaronder Teuge.

In 1935 werd Teuge officieel aangewezen als een van de locaties voor de praktische vliegopleiding van piloten. De luchthaven werd uitgerust met een grasbaan en enkele basisfaciliteiten. De NLS gebruikte Teuge voor trainingsdoeleinden en als startpunt voor leerling-piloten om vliegervaring op te doen. Al snel groeide Teuge uit tot een belangrijk centrum voor de luchtvaart in Nederland.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Teuge bezet door de Duitse troepen. De bezetters gebruikten het vliegveld voor militaire doeleinden, waaronder het stationeren van vliegtuigen en het uitvoeren van militaire operaties. Na de bevrijding in 1945 werd Teuge weer overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten en begon het proces van herstel en wederopbouw.

 

Na de oorlog kwam de burgerluchtvaart weer op gang, en ook Teuge werd weer actief als civiele luchthaven. De zweefvliegsport werd populair in Nederland, en Teuge werd al snel een belangrijke locatie voor verschillende zweefvliegclubs. Deze clubs vonden in Teuge de ideale omstandigheden voor het beoefenen van hun sport, vanwege de open vlaktes en gunstige thermische omstandigheden in de omgeving.

 

In de jaren ’60 en ’70 onderging Teuge verdere modernisering en uitbreiding. Er werden nieuwe faciliteiten gebouwd, zoals hangars, loodsen en een terminalgebouw. Ook werd er geïnvesteerd in navigatie- en communicatiesystemen om de veiligheid en efficiëntie van de luchthaven te verbeteren. Het aantal vliegclubs en vliegactiviteiten groeide gestaag, en Teuge werd steeds belangrijker als regionaal centrum voor de algemene luchtvaart. In 1979 werd de grasbaan vervangen door een geasfalteerde landingsbaan.

In de jaren ’80 en ’90 begon Teuge zich verder te diversifiëren op het gebied van luchtvaartactiviteiten. Naast zweefvliegen en algemene luchtvaart, trok het vliegveld ook bedrijven aan die zich specialiseerden in onderhoud en reparatie van vliegtuigen. Deze ontwikkeling droeg bij aan de economische groei van het vliegveld en de regio.

 

Een andere belangrijke ontwikkeling op Teuge was de opkomst van parachutespringen en ballonvaarten als populaire recreatieve activiteiten. De open vlaktes en het mooie landschap in de omgeving van Teuge maakten het een ideale locatie voor deze avontuurlijke sporten. Verschillende parachutespring- en ballonvaartbedrijven vestigden zich op het vliegveld, waardoor het ook aantrekkelijk werd voor recreatieve luchtvaartliefhebbers en toeristen.

 

In de latere jaren heeft Teuge International Airport ambitieuze plannen om zich verder te ontwikkelen als een belangrijk centrum voor de algemene luchtvaart in Nederland.  Het blijft investeren in faciliteiten en duurzaamheid, en het ondersteunt luchtvaart gerelateerde diensten en activiteiten. Door zijn gunstige locatie en goede voorzieningen blijft Teuge een aantrekkelijke bestemming voor piloten, vliegclubs en luchtvaartliefhebbers in Nederland en daarbuiten.

 

Vliegveld Teuge heeft dus een opmerkelijke evolutie doorgemaakt vanaf zijn bescheiden begin als opleidingslocatie voor piloten in de jaren ’30 tot een bloeiend vliegveld met een gevarieerd aanbod aan luchtvaartactiviteiten en diensten in de moderne tijd. Het heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de luchtvaart in Nederland en blijft een waardevolle speler in de luchtvaartgemeenschap van het land.